Vänligen uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder den för närvarande inte. För den bästa webbupplevelsen, vänligen uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Uppgradera

Skönhet + Intelligens

Hand i hand för att bekämpa klimatförändringar.

Tillsammans mot klimatmålet

Oavsett om er stad har anställt klimatstrateger, utropat klimatnödläge, inventerat växthusgaser och/eller sammanställt en koldioxidbudgetbudget - kanske ni är redo att börja resan mot ert klimatmål genom att börja använda ClimateView®.

Den grundläggande byggstenen: Transition Targets®

Vi har brutit ned hela klimatomställningen till över 95 skiften - som att byta från bensin till rena elbilar, eller direktverkande el till värmepumpar. Tillsammans representerar dessa skiften alla aktiviteter som idag orsakar utsläpp, och som måste minska. Genom dessa skiften kan ni se hela landskapet av inbördes relaterade effekter som sker inom varje sektor i er stad. Och eftersom vår datastruktur baseras på standarder inklusive GHG-protokollet, är rapportering till tredje part (till exempel Covenant of Mayors och Carbon Disclosure Project (CDP) enklare än någonsin..

Lämna kalkylbladen bakom dig.

Kalkylblad gör data platt och stel; ClimateView gör den dynamisk och tillgänglig. Medborgare har rätt att enkelt kunna se vilka effekter som verkligen kan uppnås genom skiften inom olika sektorer. Och beräkningarna som sker bakom kulisserna, baseras på kontrollerade antaganden och fysikaliska lagar, detta för att säkerställa verifierbara, repeterbara resultat. Er data kan när som helst exporteras ur ClimateView.

Det handlar om utbud och efterfrågan.

Stora internationella aktörer har klargjort varför (och när) vi behöver åstadkomma denna massiva omställning - men ingen säger hur det ska gå till. Samhället strävar efter att minimera produktivitetsstörningar - och koldioxidinfångning kan inte ta oss hela vägen till målet - är de återstående minskningsalternativen enkla: vi kan ändra våra energiförsörjning eller vi kan ändra våra energibehov.

Lär dig mer om kausalitetskedjor för koldioxidutsläpp (Carbon Causal Chain).

Den bästa vägen kräver gott balanssinne.

Vi levererar en ritning - genom vår interaktiva ClimateBoard™ - som identifierar de tyngsta målen, avslöjar hur de samverkar och till och med föreslår åtgärder för att göra nödvändiga förändringar möjliga.* Genom att sätta omställningsmålen - och mappa verkliga ”åtgärder” mot dem - kan ni nu se om ett lokalt skatteincitament sannolikt kommer att skapa en betydande minskning av era koldioxidutsläpp (och vilka andra åtgärder ni också behöver jobba med).

Äntligen
en vacker vy.

Efter att vi har gett er ritningen, ni har gjort era justeringar och granskat de åtgärder som är nödvändiga för att nå omställningsmålen, så är ni redo att publicera er ClimateBoard. Er stad får sin egen mini-webbplats som är länkbar, delbar och viktigast av allt - dynamisk. Vyn är bred – men kan fokuseras för att avslöja detaljrikedomen - så att du kan se hela landskapet av åtgärder och effekter i deras fullständiga sammanhang. Och vi är här för att stödja er varje steg på vägen.

Besök Panorama-projektet för att se hur Sverige som nation använder ClimateView för att sätta upp koldioxidneutralitet på sin dagordning.

Programvara och evidensbaserad metodik - i ett

Part software. Part methodology. All evidence.