Sverige
Klimatpolitiska rådet
Grattis! Er ClimateBoard® är snart klar!
Grattis! Er ClimateBoard® är klar!
10230000
av era invånare får en bättre bild av hur det går för er lokala CO₂-reduktion.
"Vi är översvämmade med initiativ, artiklar, förslag och rapporter, vilket är bra. Men det är svårt att se hur saker och ting är kopplade och vilka konsekvenserna kan bli och se hela bilden. Ett evidensbaserat verktyg som kontinuerligt uppdateras och som välkomnar nya partners och nya uppdateringar skulle vara en stor sak för väldigt många människor."
Ingrid Bonde
Ordförande, Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
ClimateBoard
Öppna ClimateBoard
Nyheter från
Klimatpolitiska rådet