12,217,416

Invånare får
en tydligare bild*
*baserat på åtaganden 30 september 2020

Invånare får en tydligare bild*
*baserat på åtaganden 30 september 2020

Vi gör det enklare att undvika utsläpp av växthusgaser.

Tänk lokalt. Agera lokalt.

Valet är tydligt: ​​vi kan fortsätta mäta och debattera uppvärmningstakten, eller så kan vi göra något åt ​​det. Städer, kommuner och regionen är de viktigaste aktörerna för förändring.

Tänk lokalt.
Agera lokalt.

Valet är tydligt: ​​vi kan fortsätta mäta och debattera uppvärmningstakten, eller så kan vi göra något åt ​​det. Städer, kommuner och regionen är de viktigaste aktörerna för förändring.

1468

Lokala myndigheter har utlyst klimatnödläge

3542

Dagar tills vi överstiger 450 ppm CO i atmosfären

188

Länderna har åtagit sig att följa Parisavtalet

1468

Lokala myndigheter har utlyst klimatnödläge

3542

Dagar tills vi överstiger 450 ppm CO i atmosfären

188

Länderna har åtagit sig att följa Parisavtalet

Vi introducerar världens första MaaS** för minskning av växthusgasutsläpp.

ClimateView kombinerar kraften i molntjänster, mänsklig intelligens och evidens från hela världen. Vi sammanför översiktsvyer som inte bara visar CO₂-reduktion över tid, utan också i förhållande till monetär kostnad och positiva sidoeffekter (som hälsa). Nu kan alla inte bara se kostnaderna för åtgärden, utan också kostnaderna för passivitet, för första gången.

**MaaS (Model-as-a-Service)

Programvara och evidensbaserad metodik - i ett

Part software. Part methodology. All evidence.

Bättre tillsammans. Bättre med erfarenhet.

När ni använder ClimateView® stöds ni direkt av världsledande klimatforskare som validerar våra omställningsmål (Transition Targets®) genom ClimateViews öppna data-initiativ, The Transition Project™ Er stad blir också medlem i ett globalt nätverk av städer som bidrar med mer och bättre data till projektet - vilket stärker alla beräkningar och antaganden vi gör.

Bortom löften,
mot öppenhet.

ClimateView gör mer än att driva din stad mot sitt mål för minskning av växthusgaser - det sammankopplar också styrande och invånare genom att främja öppenhet för alla intressenter. Att gå bortom ord och löften om stadens nuvarande utsläppsläge – och att tillgängliggöra offentliga detaljer om dina planer för att korrigera kursen – skapar inte bara förståelse utan ökar förmågan till förändring. Och våra nationella implementationsexperter är med er varje steg på vägen framåt.

Featured city

Newcastle

Learn more about how Newcastle has been leveraging ClimateView and how it has changed the city’s climate planning strategy.

I blickfånget

Sverige

Se hur Sverige har gjort det möjligt för städer, kommuner och länsråd att gå samman och påskynda klimatövergångsarbetet med Panorama, samarbete byggt på ClimateView .

Vänligen uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder den för närvarande inte. För den bästa webbupplevelsen, vänligen uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Uppgradera